Szkolna Komisja Rekrutacyjna informuje, że o przyjęciu do szkoły decyduje ilość punktów uzyskanych po przeliczeniu wyników egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz kolejność na liście kandydatów według liczby punktów.