EGZAMINY  ZAWODOWE 2019/2020

 

 

Zawód Kwalifikacje Zdający Sesja : czerwiec-lipiec 2020
Klasy „Modele” Klasa Pisemny Praktyczny
CKE
Praktyczny
ZSZ 2
Technik
budownictwa
BD.29 3TB 23.06.2020 godz. 10.00 ——————– ——————–
Technik żywienia
i usług gastronom.
TG.07 3TG 23.06.2020 godz. 10.00 ——————– ——————–
Technik
informatyk
EE.08 3TI 23.06.2020 godz. 10.00 ——————– ——————–
Technik żywienia
i usług gastronom.
T.06 absolwenci 23.06.2020 godz. 10.00 (poprawkowy) ——————– ——————–
Technik żywienia
i usług gastronom.
T.15 absolwenci 23.06.2020 godz. 12.00 (poprawkowy) ——————– ——————–
Technik żywienia
i usług gastronom.
T.15 absolwenci ——————– ——————– 22.06.2020 godz. 13.00 (poprawkowy)
Technik
budownictwa
B.33 absolwenci ——————– ——————– 22.06.2020 godz.13.00 (poprawkowy)
Technik budownictwa B.30 absolwenci ——————– ——————– 27.06.2020 godz.9.00

27.06.2020 godz. 15.00 (poprawkowy)

Technik budownictwa BD.29 3TB Data zostanie podana w terminie późniejszym ——————– ————————
Technik żywienia
i usług gastronom.
TG.07 3TG i 3TGa ——————– ——————– 01.07.2020 godz. 8.00

01.07.2020 godz. 12.00

01.07.2020 godz. 16.00

02.07.2020 godz. 8.00

02.07.2020 godz. 12.00

02.07.2020 godz. 16.00

03.07.2020 godz. 8.00

Technik informatyk EE.08 3TI ——————– ——————– 02.07.2020 godz. 8.00

02.07.2020 godz. 12.00

02.07.2020 godz. 16.00