MATURA  2019/2020
Data Dzień tygodnia Godzina Egzamin
04.05.2020 PONIEDZIAŁEK 9oo J. POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY
05.05.2020 WTOREK 9oo MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY
06.05.2020 ŚRODA 9oo J. ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY
1400  j. ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY
07.05.2020 CZWARTEK 9oo MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY
08.05.2020 PIĄTEK 9oo BIOLOGIA  – POZIOM ROZSZERZONY
13.05.2020 ŚRODA 9oo GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY
Informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu dostępne

pod numerem telefonu: 12-644-14-25

J. ANGIELSKI – CZĘŚĆ USTNA: 11.05 – 12.05.2019
J. POLSKI – CZĘŚĆ USTNA: 14.05 – 15.05.2019
1.06.2020 – 19.06.2020 Matura w terminie dodatkowym (zgoda OKE)
03.07.2020 Wyniki matury głównej i dodatkowej
25.08.2020 9oo Matura poprawkowa – część pisemna
24.08-25.08.2020 Matura poprawkowa – część ustna
11.09.2020 Wyniki matury poprawkowej