" TECHNIKUM NR 2 IM. STUDENCKIEGO KOMITETU SOLIDARNOŚCI, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. STUDENCKIEGO KOMITETU SOLIDARNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 "

Technikum nr 2

im. Studenckiego Komitetu Solidarności

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

im. Studenckiego Komitetu Solidarności

 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

w Krakowie, osiedle Szkolne 18

logo-dobre

Polecane kierunki

Wybierz zawód, który interesuje Cię z proponowanych przez nas kierunków

Co oferujemy

Kształcimy w zawodach:

 • monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności
 • technik budownictwa – Technikum Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności

Nauczymy Cię najlepiej

 • posługiwać się dokumentacją techniczną,
 • sporządzać kosztorys robót budowlanych,
 • przygotowywać dokumentacje przetargowe,
 • organizować i kierować robotami budowlanymi
 • zajęcia z programem AUTO-CAD.

Rekrutujemy do zawodów

W Technikum nr 2 – zawody :

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik sieci i urządzeń sanitarnych

W Branżowej Szkole I stopnia nr 2 zawody:

 • monter robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter urządzeń sanitarnych

Co oferujemy

Kształcimy w zawodzie:

 • technik informatyk

Nauczymy Cię najlepiej

 • montowania i modernizacji komputerów,
 • prawidłowej eksploatacji komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • administrowania sieciami komputerowymi,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych,
 • administrowania tymi stronami i aplikacjami,
 • opracowania zdjęć i grafik w programach graficznych.

Lekcja programowania w CSS

Co oferujemy

Kształcimy w zawodach:

 • kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – Technikum Nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności

Nauczymy cię najlepiej

 • przygotowywania potraw polskich i pochodzących z różnych stron świata
 • opanowania tradycyjnych i nowoczesnych metod kulinarnych,
 • zdrowego i racjonalnego żywienia,
 • aranżacji stołu i potraw,
 • obsługi konsumenta,
 • urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych.

Aktualności

Nasze dane

os. Szkolne 18, 31- 977 Kraków12 644 19 39zsz2@zsz2.edu.pl